Do dnia 24.05.2020 r. kontakt z Sekretariatem Katedry Organizacji Przedsiębiorstwa odbywać się będzie tylko mailowo.
Adres mailowy:
wz.kop@pollub.pl
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Jerzy Lipski

Specjalizacja naukowa Katedry:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym.
 • Komputerowa integracja produkcji (w tym: projektowanie i organizacja ESP, oraz zintegrowanych systemów zarządzania produkcją).
 • Modelowanie matematyczne systemów produkcyjnych (modelowanie symulacyjne, systemy masowej obsługi, sieci neuronowe, systemy ekspertowe modele optymalizacyjne).
 • Systemy informatyczne: metody projektowania i rozwoju informatycznych systemów zarządzania i sterowania produkcją, metody komputerowej integracji przedsiębiorstwa, metody projektowania bazy danych.
 • Zarządzanie innowacjami: ekonomika, zarządzanie, rozwój, transfer i marketing innowacji produktywnych w przedsiębiorstwie.
 • Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej, organizacji non-profit.
 • Metody analizy systemów organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (diagnostyka stanu organizacyjnego, cele doskonalenia organizacji).
 • Systemy organizacyjne obsługi technicznej produkcji.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami przyszłości (przedsiębiorstwa uczące się i kreatywne).
 • Metody wdrażania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie.
 • Metody wdrażania systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.
 • Wpływ wdrażania innowacji technicznych na zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie.