Zasady zaliczenia przedmiotu ZPiU proj.

opublikowane: 11 lut 2014, 03:18 przez Agnieszka Bojanowska   [ zaktualizowane 9 kwi 2015, 08:54 ]
Podstawą oceny końcowej będzie w 50% ocena ze sprawozdań i w 50% ocena z 3 kolokwiów z ćwiczeń 6-8.
Sprawozdania tworzone mają być indywidualnie i oddawane w terminie. Za każdy tydzień spóźnienia ocena będzie obniżana o jedną.
Wszystkie sprawozdania muszą być oddane, a kolokwia zaliczone, aby uzyskać zaliczenie. Niezaliczone kolokwia można poprawiać jedynie na zajęciach przeznaczonych na poprawę pod koniec semestru.
Comments