dr inż. Elżbieta Małyszek

Konsultacje we wrześniu 2021

Konsultacje we wrześniu odbywają się tylko zdalnie na MS Teams.

Terminy: wtorek 13.00-14.00

              czwartek 13.00-14.00 

Od 13.09 do 17.09 jestem na urlopie wypoczynkowym.

Zespół: KONSULTACJE dr Elżbieta Małyszek

Kod dostępu do zespołu:zi7x8wc

Comments