EPM - ProjectLibre

 1. Opracować projekt na minimum 50 czynności
 2. Zdefiniować zasoby ludzkie i materialne (minimum 10 osób)
 3. Stworzyć strukturę projektu (zadania, podzadania)
 4. Utworzyć własne kalendarze dla zasobów
 5. Przypisać zasoby (ludzkie i materialne) do czynności
 6. Zróżnicować zależności między czynnościami (nie tylko szeregowo)
 7. Zapisać plan bazowy projektu (Baseline)
 8. Zróżnicować realizację wszystkich zadań na "od 20% do 100%"
 9. Sprawdzić raporty (reports) i widoki (sub-views)
 10. Przełączyć się na wykres sieci
 11. Umieć pokazać ścieżkę krytyczną i jej interpretację
 12. Na koniec zajęć wysłać zapisany plik z projektem na adres email: sprawozdania.gk@gmail.com
  W temacie maila podać nazwiska autorów projektu.
Comments