EPM - GanttProject

  1. Opracować projekt na minimum 50 czynności
  2. Zdefiniować zasoby ludzkie i materialne (minimum 10 osób)
  3. Stworzyć strukturę projektu (zadania, podzadania)
  4. Przypisać zasoby ludzkie do czynności
  5. Zróżnicować zależności między czynnościami (nie tylko szeregowo)
  6. Na koniec zajęć wysłać zapisany plik z projektem na adres email: sprawozdania.gk@gmail.com
  7. W temacie maila podać nazwiska autorów projektu.
  8. Wyeksportować projekt do pliku XML i wczytać go do ProjectLibre.

Comments