OGŁOSZENIA


Zajęcia zdalne w ramach "Seminarium dyplomowego" dla studentów ZiIP

opublikowane: 18 mar 2020, 02:33 przez Jerzy Lipski   [ zaktualizowane 18 mar 2020, 02:39 ]

Prowadzącymi prace dyplomowe i odpowiedzialnymi za ich poziom i stan zaawansowania są promotorzy. W tej sytuacji należy, możliwie najszybciej ustalić tematy, cele i zakresy prac z promotorami. Moja rola jest pomocnicza i sprowadza się do zapoznania dyplomantów z wymogami jakie powinna spełniać praca inżynierska (materiały na kop.pollub.pl) oraz udzielania rad w zakresie problemów z jakimi może się spotkać dyplomant. W warunkach seminarium te zadania można spełnić przez bezpośrednią wymianę poglądów w trakcie zajęć, w sytuacji zdalnego nauczania musimy posługiwać się e-mail’em w tym celu. Wypełnianie zadań seminarium będzie możliwe, jeśli seminarzyści prześlą do mnie aktualne (uzgodnione z promotorami przez e-mail) tematy, cele i plany prac dyplomowych. Następnie mogą się kontaktować  przez e-mail w przypadku napotkania problemów w realizacji prac a także informować o ich postępach.
Pozdrawiam Jerzy Lipski

Zajęcia zdalne w ramach "Seminarium dyplomowego" dla studentów ZiIP

opublikowane: 16 mar 2020, 13:04 przez Jerzy Lipski   [ zaktualizowane 16 mar 2020, 13:37 ]

W związku z epidemią zajęcia "Seminarium dyplomowego" dla studentów ZiIP będą prowadzone metodą zdalną. Zalecam studentom, zapisanym do prowadzonej przeze mnie grupy seminaryjnej, zapoznanie się z materiałem zawartym w plikach w katalogu "Seminarium dyplomowe" na stronie https://sites.google.com/a/kop.pollub.pl/glowna/strony-pracownikow/jlipski/pliki-do-zajec. Zawarte tam treści powinny być uwzględnione w pracach inżynierskich. Pytania do treści plików proszę kierować na adres j.lipski@pollub.pl. 
Jerzy Lipski

Kształcenie zdalne dla studentów Studiów Doktoranckich z "Metodologii prowadzenia badań naukowych i planowania eksperymentu"

opublikowane: 16 mar 2020, 12:41 przez Jerzy Lipski   [ zaktualizowane 16 mar 2020, 13:36 ]

W związku z przerwą w zajęciach, spowodowanych epidemią,  z konwersatorium o tematyce "Metodologia prowadzenia badań naukowych i planowania eksperymentu", zalecam w ramach samokształcenia zapoznanie się z materiałem multimedialnym umieszczonym na stronie https://sites.google.com/a/kop.pollub.pl/glowna/strony-pracownikow/jlipski/pliki-do-zajec w katalogu Studia doktoranckie. Zamieszczone tam materiały zawierają treści przewidziane do omówienia w ramach konwersatorium. Pytania do treści plików proszę kierować na adres j.lipski@pollub.pl. 
Jerzy Lipski

Harmonogram zajęć dla studentów Studiów Doktoranckich z "Metodologii prowadzenia badań naukowych i planowania eksperymentu"

opublikowane: 28 lut 2020, 09:13 przez Jerzy Lipski   [ zaktualizowane 1 mar 2020, 02:56 ]

W celu uniknięcia nakładania się terminów zajęć w semestrze letnim proponuję realizację zajęć w wymiarze 20 godzin według następującego harmonogramu:

Nr tygodnia Data Godziny
I 24.02.2020 11:15 do 13:00
II 02.03.2020 12:15 do 13:00
I 09.03.2020 11:15 do 13:00
II 16.03.2020 12:15 do 13:00
I 23.03.2020 11:15 do 13:00
II 30.03.2020 12:15 do 15:00
II 20.04.2020 12:15 do 15:00
I 27.04.2020 11:15 do 13:00
II 04.05.2020 12:15 do 14:00
I 11.05.2020 11:15 do 13:00


prof. dr hab. inż. Jerzy Lipski

1-4 of 4