Kształcenie zdalne dla studentów Studiów Doktoranckich z "Metodologii prowadzenia badań naukowych i planowania eksperymentu"

opublikowane: 10 maj 2020, 01:26 przez Jerzy Lipski
W związku ze zbliżającym się terminem zaliczenia naszych zajęć w ramach Studiów Doktoranckich i kontynuacją zasad pracy zdalnej, proponuję zasady zaliczenia. Na pierwszym naszym spotkaniu zaproponowałem zaliczenie w formie indywidualnej rozmowy na temat możliwości zastosowania metod badawczych i zaplanowania eksperymentu w kontekście Waszych indywidualnych tematów prac doktorskich. Ponieważ istniejący nadal stan pandemii uniemożliwia realne spotkania, proponuję opracowanie przez Państwo tekstu zawierającego:
  • nazwisko i imię;
  • temat rozprawy;
  • cel badawczy i naukowy jaki ma być osiągnięty;
  • skorelowany z tematyką i celem rozprawy krótki opis metod badawczych możliwych do zastosowania (na podstawie materiałów do zajęć);
  • zaproponowane metody zaplanowania eksperymentu (jeśli taki był przewidziany w pracy).
Proszę o przesłanie drogą e-mail opracowań  przed sesją, aby na ich podstawie wpisać oceny do systemu e-dziekanat.
Jerzy Lipski 
Comments