Zajęcia zdalne w ramach "Seminarium dyplomowego" dla studentów ZiIP

opublikowane: 18 mar 2020, 02:33 przez Jerzy Lipski   [ zaktualizowane 18 mar 2020, 02:39 ]
Prowadzącymi prace dyplomowe i odpowiedzialnymi za ich poziom i stan zaawansowania są promotorzy. W tej sytuacji należy, możliwie najszybciej ustalić tematy, cele i zakresy prac z promotorami. Moja rola jest pomocnicza i sprowadza się do zapoznania dyplomantów z wymogami jakie powinna spełniać praca inżynierska (materiały na kop.pollub.pl) oraz udzielania rad w zakresie problemów z jakimi może się spotkać dyplomant. W warunkach seminarium te zadania można spełnić przez bezpośrednią wymianę poglądów w trakcie zajęć, w sytuacji zdalnego nauczania musimy posługiwać się e-mail’em w tym celu. Wypełnianie zadań seminarium będzie możliwe, jeśli seminarzyści prześlą do mnie aktualne (uzgodnione z promotorami przez e-mail) tematy, cele i plany prac dyplomowych. Następnie mogą się kontaktować  przez e-mail w przypadku napotkania problemów w realizacji prac a także informować o ich postępach.
Pozdrawiam Jerzy Lipski
Comments