Seminarium dyplomowe" dla studentów ZiIP

opublikowane: 26 maj 2020, 02:49 przez Jerzy Lipski
Szanowni Państwo Seminarzyści, jeszcze dwie osoby nie nadesłały opracowania na temat realizacji swoich prac dyplomowych. Ponieważ nie mogę podać ich nazwisk (RODO) informuję, że są to studenci oznaczeni w systemie e-dziekanat symbolami:

D/89210/|Wydz:WM|UID:68319  oraz  D/84320/|Wydz:WM|UID:60698. Jeśli nie otrzymam opracowania o treści określonej w poprzednim komunikacie, nie będę mógł zaliczyć zajęć seminaryjnych.

Jerzy Lipski

Comments