dr inż. Jolanta SłoniecKonsultacje w semestrze letnim 2016/17 
         pokój Ox 233

Poniedziałek 14.30 - 16.00
Wtorek 15.30 - 16.00

Adres email do wysyłania projektów, prac, case study, itp. przez studentów:
kop.projekt@gmail.com

e-konsultacje:
j.sloniec@pollub.pl