dr inż. Jolanta Słoniec


Konsultacje od 20/06 do 25/07/2018
Office hours from 20/06 to 25/07/2018
         pokój/ office Ox 233

Środa/ Wednesday 9.00 - 11.00

Adres email do wysyłania projektów, prac, case study przez studentów/ email adress to send students' projects and homeworks:
kop.projekt@gmail.com

e-konsultacje/ e-tutorials:
j.sloniec@pollub.pl

Służbowy numer telefonu/
office telephone number: 
+48 815384488