dr inż. Jolanta Słoniec


Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019
Office hours in the winter semester 2018/2019
         pokój/ office Ox 233

wtorek/ Tuesday 12.00 - 13.00

Dla studentów studiów niestacjonarnych:
niedziele 07.10, 28.10, 25.11, 16.12, 20.01.2019, godz. 11.15-12.15

Adres email do wysyłania projektów, prac, case study przez studentów
Email adress to send students' projects and homeworks:
kop.projekt@gmail.com

e-konsultacje/ e-tutorials:
j.sloniec@pollub.pl

Służbowy numer telefonu
Office telephone number 
+48 815384488

Szanowni studenci!
Proszę o wypełnienie kwestionariusza ankiety badań mojej koleżanki dr M. Starnawskiej
https://www.surveymonkey.com/r/Students_Voice_Landing_Page