dr inż. Jolanta SłoniecKonsultacje w sesji i po sesji letniej 2016/17 
         pokój Ox 233

Poniedziałek 9.00 - 10.00
Wtorek 9.00 - 10.00

Adres email do wysyłania projektów, prac, case study, itp. przez studentów:
kop.projekt@gmail.com

e-konsultacje:
j.sloniec@pollub.pl