dr hab. inż. Jolanta Słoniec

Jolanta Sloniec, PhD., D.Sc., Professor of university





Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020
Środa 9.00-11.00
Office hours in the Winter semester 2019/2020
Wednesday 9.00-11.00 
pokój/ office Ox 251
Adres email do wysyłania projektów, prac, case study przez studentów
Email adress to send students' projects and homeworks:
kop.projekt@gmail.com
e-konsultacje/ e-tutorials:
j.sloniec@pollub.pl
Służbowy numer telefonu
Phone number to my office
+48 815384486