dr hab. inż. Jolanta Słoniec, profesor uczelni

Jolanta Sloniec, PhD., D.Sc., professor of university
Specjalizacja naukowa: nowe technologie w zarządzaniu, outsourcing IT, zarządzanie projektami
Scientific interests: new technologies in management, IT outsourcing, project management

Konsultacje pokój 231
Termin: 
Email: j.sloniec@pollub.pl
Staż 03.09 - 03.10.2022 (poza PL)

Tutorials office 231
Term:
Email: j.sloniec@pollub.pl
Internship 03.09 - 03.10.2022 (out of LUT)
Comments