dr inż. Jolanta Słoniec


Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020


Office hours in the Winter semester 2019/2020
Monday 
pokój/ office Ox 233

Adres email do wysyłania projektów, prac, case study przez studentów
Email adress to send students' projects and homeworks:
kop.projekt@gmail.com

e-konsultacje/ e-tutorials:
j.sloniec@pollub.pl

Służbowy numer telefonu
Phone number to my office
+48 815384488