dr hab. inż. Jolanta Słoniec, profesor uczelni

Jolanta Sloniec, PhD., D.Sc., Professor of university
Specjalizacja naukowa: nowe technologie w zarządzaniu, outsourcing IT, zarządzanie projektami
Scientific interests: new technologies in management, IT outsourcing, project management

Konsultacje na platformie Teams
Nazwa zespołu: Contact J. Sloniec
Kod zespołu: vlif2ne
Termin: środa 9-10, 18-19
Email: j.sloniec@pollub.pl
Kontakt telefoniczny 815384485


Email: j.sloniec@pollub.pl
Phone number to my office +48 815384485
Tutorials on Teams palatform
Group: Contact J. Sloniec
Key: vlif2ne
Term: Wednesday  9-10, 18-19
Comments