dr hab. inż. Jolanta Słoniec

Jolanta Sloniec, PhD., D.Sc., Professor of university
Specjalizacja naukowa: nowe technologie w zarządzaniu, outsourcing IT, zarządzanie projektami
Scientific specialization: new technologies in management, IT outsourcing, project management

e-konsultacje 
j.sloniec@pollub.pl

Adres email do wysyłania projektów, prac, case study przez studentów
Email address to send students' projects and home works:
j.sloniec@kop.pollub.pl
Official email:
j.sloniec@pollub.pl
Służbowy numer telefonu
Phone number to my office
+48 815384486
Comments