dr inż. Jolanta SłoniecKonsultacje w semestrze zimowym 2017/ 2018
Tutorials in the winter semester 2017/ 2018
         pokój/ office Ox 233

Środa/ Wednesday 14.00-16.00
Tylko dla studentów zaocznych w terminach 08.10, 29.10, 26.11, 17.12, 21.01
Niedziela 11.15-11.45

Adres email do wysyłania projektów, prac, case study, itp. przez studentów/ email adress to send students' projects and works:
kop.projekt@gmail.com

e-konsultacje/ e-tutorials:
j.sloniec@pollub.pl

Służbowy numer telefonu/
telephone to my office: 
+48 815384488