Dyplom

Obszary tematyczne prowadzonych prac dyplomowych
  • Zarządzanie wybranym projektem z wykorzystaniem narzędzi informatycznych / aplikacji oraz badanie i ocena ryzyka projektu
  • Wykorzystanie / projekt wdrożenia / usprawnianie komputerowego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie / obszarze firmy
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w działalności przedsiębiorstwa
  • Wykorzystanie outsourcingu (szczególnie IT) w działalności firmy
  • Usprawnienie działania sytemu informacyjnego w firmie

Ċ
Jolanta Słoniec,
13 paź 2012, 12:17
Ċ
Jolanta Słoniec,
22 kwi 2013, 08:18
Ċ
Jolanta Słoniec,
22 kwi 2013, 08:19
Comments