ZAJĘCIA

Szanowni Studenci, 
Materiały dla Państwa będą umieszczone na platformie Google classroom w domenie www.kop.pollub.pl i udostępnione dla każdego indywidualnie.
Proszę, aby Państwo pracowali w domu, ponieważ od tego również zależy czy skończymy semestr w zaplanowanym czasie.

Aplikację Microsoft Project można pobrać ze strony
Należy postępować zgodnie z poleceniami na stronie.
Aby pobrać aplikację MS Project należy korzystać jedynie z maila w domenie pollub.edu.pl
Odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości można znaleźć w: help guide i student FAQ

Aby zaktualizować czas trwania projektu należy po wpisaniu właściwego terminu rozpoczęcia pierwszej czynności z sieci (diagram sieciowy) kliknąć przycisk ZAPLANUJ AUTOMATYCZNIE na pasku zadań w zakładce ZADANIE.
Comments