Konsultacje w sesji zimowej 2019/2020


Wtorek          (11,15  - 12,00)
Piątek          (15,15  - 16,00)
Sobota          (12,05  - 12,55)   zjazdy 5,10, 12,10, 26,10,
                                                 23,11, 7,12, 14,12, 11,01, 18,01, 25,01 
  
   Pokój         233 


Wyniki z PP dla ZiIP

opublikowane: przez Kazimierz Szatkowski


Poprawka z IS zaoczne

opublikowane: 20 sty 2020, 05:11 przez Kazimierz Szatkowski

94708    - 3
94711    - 3
94714    - 3,5
94719    - 3
905534  - 3,5
94727    - 3
94729    - 3
Pozostałe osoby nie zaliczyły. Kolejna poprawka w sobotę.

Wyniki z IS - zaoczne

opublikowane: 13 sty 2020, 05:30 przez Kazimierz Szatkowski

Zaliczyły następujące osoby:

94709 – 3,5

94713 – 3

87587 - 4

94720 - 3

94721 - 3

94722 - 3

90535 – 3,5

90659 - 4

Pozostałe osoby nie zaliczyły.

Każdy kto chce podwyższyć sobie ocenę może pisać powtórnie.

K. Szatkowski

1-3 of 3