Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018

Konsultacje w sesji letniej od (17,09 - 28,09) 2018.

Środa         (9,30  - 10,30)
Piątek        (9,30  - 10,30)

Praktyki!  (dzienne i zaoczne)

Rozliczenie praktyk (19 - 21). 09. 2018 (środa, czwartek, piątek) w godz. 9,30 - 10,30). Termin 21. 09.2018 jest ostateczny. Kto nie przedstawi sprawozdania z odbytej praktyki nie uzyska zaliczenia. Podstawą zaliczenia jest prawidłowo wypełnione sprawozdanie z praktyki.
Kto nie może przyjść osobiście może to zrobić za pośrednictwem koleżanki lub kolegi.