dr inż. Jakub Pizoń


Kontakt:
 • e-mail: j.pizon@pollub.pl
 • telefon: 81 538 44 88
Konsultacje:
 • środa w godzinach 18:00-19:30
Miejsce: WZ-233 oraz zdalnie na platformie MS TeamsPrzed planowanym terminem konsultacji (offline i online) proszę o e-mail na adres: j.pizon@pollub.plz podaniem zakresu konsultacji oraz problemu.

Obszary naukowe: 
 • Zastosowania systemów i technologii informatycznych w organizacji przedsiębiorstwa
 • Nowoczesne rewolucje przemysłowe w rozwoju przedsiębiorstw
 • Rozwiązywania problemów inżynierskich/organizacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analizy danych
Obszary dydaktyczne:
 • Zintegrowane systemy komputerowe we wsparciu logistyki
 • Zastosowania sztucznej inteligencji w logistyce
 • Zarządzanie projektami logistycznymi
 • Zarządzanie procesami
 • Modelowanie i symulacje procesów