dr inż. Jakub Pizoń
Konsultacje:
  • środa w godzinach 14:00-16:00 na platformie MS TeamsPrzed planowanym terminem konsultacji proszę o e-mail na adres: j.pizon@pollub.pl (lub wiadomość chat na MS Teams) z podaniem zakresu konsultacji oraz problemu.
Obszary dyplomowania: 
  • Zintegrowane systemy komputerowe we wsparciu logistyki
  • Zastosowania sztucznej inteligencji w logistyce
  • Zarządzanie projektami w projektach logistycznych


Comments