dr inż. Monika Kulisz

We semestrze zimowym roku akademickim 2017/2018 zapraszam na konsultacje:
- wtorek godz. 11.00-12.00
- czwartek godz. 12.00-13.00
- sobota godz. 13.50 -14.30
(w terminach zjazdów:  21.10, 18.11, 09.12, 13.01, 27.01)

w pokoju Ox-234.

e-konsultacje: m.kulisz@pollub.pl