dr inż. Monika Kulisz

Konsultacje w semestrze zimowych 2018/2019 w sali Ox 234

Środa 12.00 -13.30


Sobota 8.50 – 9.35  Zjazdy Zz (06.10; 27.10; 8.12; 15.12; 19.01)


e-konsultacje: m.kulisz@pollub.pl