dr inż. Monika Kulisz

Konsultacje w semestrze letnim 2017/18

Poniedziałek: 17.00 – 18.00

Czwartek: 12.00 – 13.00

Sobota: 13.50 – 14.45 Zjazdy ZiIPz (03.03, 10.03, 24.03, 21.04, 28.04, 19.05, 09.06)

Sobota: 17.00 – 18.00 Zjazdy ZiIPz (07.04, 26.05)

Sobota: 15.30 – 16.30 Zjazdy ZiIPz (16.06)

e-konsultacje: m.kulisz@pollub.pl