dr inż. Monika Kulisz

Konsultacje w lipcu
- wtorek godz. 13.00-15.00

w pokoju Ox-234.

e-konsultacje: m.kulisz@pollub.pl