Termin kolokwium

Termin kolokwium 12 maja 2016 dla grupy z godz. 8.30 oraz 12.15.
Zakres kolokwium
1. Zapasy - metoda graficzna oraz analityczna
2. Harmonogram - metoda Johnsona
Comments